SALGS- OG LEVERINGS-BETINGELSER

Firmanavn
Silcofa A/S
Stamholmen 193E
DK-2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 77 17 81
salg@silcofa.dk
CVR nr. 89 92 98 14
 
Generelt
Vi tager forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Hvis ikke vi kan overholde vores leveringsfrist, hører du fra os indenfor 48 timer.
 
Priser
Alle priser er opgivet i DKK og er ekskl. moms.
 
Forsendelsesgebyrer
Forsendelsesgebyret fremgår på din ordrebekræftelse. Silcofa anvender DBschenker og GLS til forsendelse. 

Leverancer over 30 kg sendes på palle med DBschenker, som leverer pakken på kundens adresse. Såfremt kunden ikke træffes, tager DBschenker pakken med retur på deres terminal. Herefter pålægger det kundens ansvar at kontakte DBschenker for udlevering og afhentning af sin pakke.
 

Afhentning hos Silcofa
Det er muligt selv at afhente en vare hos Silcofa. Der vil således ikke blive pålagt fragt.

Silcofa har åbent for afhentning mandag-torsdag 08.00-15.00 og fredag 08.00-13.00.
 
Levering
Lagervarer afsendes normalt inden for 1-3 arbejdsdage. Standardvarer og afskårne/ordreproducerede varer, leveres normalt indenfor 1-8 arbejdsdage i hele Danmark (gælder alle brofaste øer i Danmark – gælder ikke Grønland og Færøerne), med forbehold for restordre.

I tilfælde af restordre, vil kunden modtage en e-mail, med forventet leveringstidspunkt. Ønskes en vare ikke sat i restordre, kan varen afbestilles eller erstattes af lignende vare.

Betalingsbetingelser
Betaling kan fortages med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. 

Betalingen trækkes på dit (kortholders) konto, når varen sendes. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du selv har godkendt ved købet.


Fortrydelsesret
Returnering kan ske indtil 14 dage efter modtagelse af varen. Varer skal returneres i væsentligt samme stand og mængde, som da kunden modtog den, dvs. være ubeskadiget og i intakt originalemballage. Fragt i forbindelse med returnering afholdes af kunden. Alle produkter, der returneres, skal være forsvarligt indpakket.

Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank. Dette vil ske, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. 
 
BEMÆRK: Specielt fremskaffede varer samt afskårne/ordreproducerede varer tages ikke retur.

Pakker sendt pr. efterkrav til os indløses ikke. I tilfælde af returnering af varer beder vi kunden kontakte os først, pr. telefon eller pr. e-mail, inden afsendelse.

Returnering af varer kan ske til:
Silcofa A/S
Stamholmen 193E
DK-2650 Hvidovre
 
Ombytning af varer
Ønsker du at bytte en vare til en anden vare, skal du kontakte Silcofa på salg@silcofa.dk og aftale en løsning - vi sender dig en ny vare hurtigst muligt.

Ønsker du pengene retur, skal du kontakte Silcofa på salg@silcofa.dk med oplysninger som bl.a. Årsagen til retur, dit navn og eventuelle måder vi kan kontakte dig på, uderover mailadressen hvorfra de opgivne oplysninger er sendt fra. Vi vil overføre pengene til din konto hurtigst muligt. Varer, der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af Silcofa..

Refusion
Refusion foregår primært ved bankoverførsel. I tilfælde af refusion af hele eller dele af beløbet, skal der vedlægges kopi af faktura, samt en seddel med ens bankoplysninger, dvs. registreringsnummer og kontonummer. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan roligt oplyses pr. brev eller e-mail.

Garanti og reklamation
Vedr. garanti- og reklamationsforhold retter vi os efter købeloven. Dvs. vi yder 2 års reklamationsret på vores varer. Garantien ydes i samme omfang, som ydes fra vore leverandører.
 
Køber er pligtig til, efter modtagelse af varen, at undersøge denne og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen at reklamere over eventuelle mangler. Vi vil gøre alt for at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få repareret eller ombyttet varen.

Ønsker du at returnere varen pga. reklamation eller fejllevering, bedes du kontakte Silcofa på salg@silcofa.dk. Varer der returneres på efterkrav, eller sendes uden porto nægtes modtaget af Silcofa, med mindre der foreligger en aftale herom. 
 
Skader forårsaget af købers manglende vedligeholdelse, i henhold til forskrifter på det købte, vil aldrig være reklamationsberettiget. Afhjælpning af en eventuel mangel kan ikke foretages af tredjepart uden accept fra Silcofa. Skulle en vare kræve reparation efter reklamationsrettens / garantiens ophør, kan vi naturligvis også være behjælpelige med det.
 
Fakturaen, der medfølger varerne, gælder som garantibevis og skal gemmes. Varer, der skal repareres under reklamationsretten/garantien, skal fremsendes forsvarligt indpakket og i rengjort stand.
 
Transportskader
Eventuelle skader og manglende kolli skal omgående påtales til den, der bringer varerne. Er det på forhånd aftalt med transportøren, at varen må stilles uden kvittering, er Silcofa uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.
 
Produktansvar
For skade på person eller tinge, der er følge af mangler eller fejl ved leverede produkter, hæfter Silcofa kun i det omfang, ansvaret i henhold til ufravigelig lovning pålægges Silcofa.

Silcofa kan aldrig, herunder i forsinkelses- eller i mangelstilfælde, blive ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab.
 
Forbehold
Priserne kan løbende ændres i forbindelse med kursstigninger og andre udefra kommende justeringer. Vi tager forbehold for evt. trykfejl i tekst, katalog/webshop, prisændringer, udgåede varer, leverancesvigt fra tredjepart. 
 
Ejendomsret
Silcofa forbeholder sig fuld ejendomsret med de dertilhørende rettigheder over varen indtil endelig betaling er sket.
 
Tekniske fejl
Vi tager forbehold for eventuelle tekniske fejl i udregning af priser samt gebyrer etc. Hvis en fejl i softwaren eller opsætningen af webshoppen udregner en forkert pris, er Silcofa ikke forpligtet til at levere til den oplyste pris. Hvis dette er tilfældet, vil vi kontakte kunden straks og oplyse den korrekte pris. Kunden er naturligvis velkommen til at annullere sin ordre efterfølgende.
 
Force majeure
Skulle leveringen være forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritager det Silcofa for ethvert ansvar. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgreb, mangel på drivmidler, naturkatastrofer eller andre ydre omstændigheder, som påvirker levering.
 
Sikkerhed
Din sikkerhed som kunde er meget vigtig for os, og vi har sørget for, at du ikke løber nogen risiko ved at handle med dit betalingskort hos os. Vi opbevarer ikke dine kortoplysninger - de bliver kun benyttet til at udføre selve betalingen. Under betalingen benytter vi en sikker og krypteret SSL-forbindelse, der sikrer, at ingen andre kan få fat i dine oplysninger. Betalingerne håndteres af Worldlines sikre betalingsgateway. Hverken Silcofa eller andre udefrakommende har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Silcofa.
 
Persondata-politik
De informationer, du opgiver ved bestillingen, f.eks. navn og adresse, bruges kun til ekspeditionen af din ordre. E-mail skal bruges til at sende en ordrebekræftelse til kunden, og til at kontakte kunden, hvis der opstår tvivl. Telefonnummer skal bruges i tilfælde af spørgsmål/tvivl, der ikke kan løses pr. e-mail.

Informationerne vil aldrig blive misbrugt eller videregivet til 3. part. Dine oplysninger vil blive gemt i vores kundekartotek, men du kan når som helst få dem slettet ved at sende en e-mail til os. Find e-mail-adressen på vores kontaktside. Persondata opbevares på en server beskyttet af firewall.

Silcofa indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.  

Der indsamles information på denne side bl.a. i form af cookies der skal bruges, for at indkøbskurven fungerer korrekt. Cookies kan slettes i f.eks. Internet Explorer, ved at trykke på Funktioner - Internetindstillinger - Slet Cookies.
 
Copyright
Alle billeder, tekst, skemaer og andet materiale er beskyttet af ophavsret / copyright ©, og må ikke gengives uden tilladelse fra Silcofa.

 


 

(Der henvises særligt til de med kursiv fremhævede klausuler, der efter vor opfattelse pålægger vore medkontrahenter mere byrdefulde vilkår, end hvad følger af deklaratoriske
regler).

Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med SILCOFA A/S gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og
leverancer fra SILCOFA A/S, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgiven ordre eller accept.

 

1:00 Tilbud, ordre og accept.
1:01
Købers ordre og bestilling er kun bindende for SILCOFA A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra SILCOFA A/S. En købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være SILCOFA A/S i hænde senest dagen efter, at ordrebekræftelsen modtages af køber.

1:02
Tilbud fra SILCOFA A/S uden særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er SILCOFA A/S i hænde inden 14 dage fra tilbudets dato.

 

2:00 SILCOFA A/S’s ydelser.
2:01
SILCOFA A/S’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen skriftligt specificerede dele, og på nedennævnte vilkår forpligter SILCOFA A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.

2:02
Køber er forpligtet til nøje at overholde de af SILCOFA A/S foreskrevne tekniske angivelser og retningslinier.


3:00 Levering.
3:01
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ex. works/ab fabrik. Medmindre køber selv foranstalter afhentning, vil SILCOFA A/S for købers regning og risiko foranledige ydelserne transporteret til købers plads.

 

4:00 Leveringstid. Forsinkelse.
4:01
Leveringstider er, med mindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor SILCOFA A/S er kommet i besiddelse af samtlige oplysninger, til brug for SILCOFA A/S´s opfyldelse af leverancen. Leveringstiden er fastsat med forbehold af forsinkelse som følge af strejke, lockout, krig, ildsvåde, driftsstandsninger, transporthindringer, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører eller andre årsager uden for SILCOFA A/S’s kontrol, uanset om disse indtræder hos SILCOFA A/S eller hos SILCOFA A/S’s leverandører eller andre, der medvirker ved leverancen. Leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage.

4:02 SILCOFA A/S’s erstatningspligt for forsinkelse er begrænset til maksimalt at udgøre et beløb på 10% af købesummen, idet erstatningen ikke kan overstige et beløb på 1% af købesummen, for hver uge forsinkelsen har været.

 

5:00 Mangler.
5:01
SILCOFA A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved leverede ydelser, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret heroverfor.

5:02
Mangler, der skyldes uhensigtsmæssig opbevaring, manglende vedligeholdelse, ukorrekt montering, uhensigtsmæssig brug, herunder brug i strid med SILCOFA A/S’s brugsanvisninger og tekniske specifikationer, normalt slid og ælde er SILCOFA A/S uvedkommende.

5:03
Afhjælpningen sker i form af nye dele til erstatning for dele, der bevisligt er mangelfulde som følge af materiale og/eller fabrikationsfejl. Afhjælpning af mangler kan dog også ske ved, at man lader disse udbedre ved reparation, og i så tilfælde er arbejdsløn eller andre biydelser ikke indeholdt i SILCOFA A/S’s forpligtelser.

5:04
Udover den i dette punkt fastsatte pligt til afhjælpning af mangler påtager SILCOFA A/S sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, jfr. dog pkt. 5:05, hvorfor køber i påkommende fald ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvis, som følge af mangler.

5:05
SILCOFA A/S’s erstatningspligt, som følge af at leverede ydelser er
behæftet med mangler, er under alle omstændigheder begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger.

5:06
I tilfælde af at SILCOFA A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over SILCOFA A/S’s ansvar i medfør af nærværende betingelser, er køber forpligtet til at friholde SILCOFA A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod SILCOFA A/S.

5:07
Har køber ikke inden for 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. I tilfælde af transportskade er køber ved modtagelsen af varen forpligtet til, at dokumentere beskadigelsens art og omfang, samt notere dette på fragtbrevet.

5:08
Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og mod købers betaling af returfragten. Fragtrisikoen bæres af køber. Varer i anbrud, specielt fremstillet, eller hjemtaget på foranledning af køber tages ikke retur. Eventuel ompakning eller nyemballering af returvaren sker for købers regning.

 

6:00 Reklamations- & undersøgelsespligt.
6:01
Køber er pligtig til at foretage en grundig undersøgelse af leverede ydelser ved modtagelsen, og synlige mangler skal omgående meddeles skriftligt til SILCOFA A/S inden for 7 arbejdsdage fra modtagelse.

6:02
Reklamationer skal indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, SILCOFA A/S eller SILCOFA A/S’s folk har gjort sig skyldige i.

6:03
Undlader køber at opfylde disse reklamationsregler, afskæres køber fra enhver misligholdelsesbeføjelse, herunder forholdsmæssigt afslag i købesummen.

 

7:00 Produktansvar.
7:01
SILCOFA A/S er ansvarlig for personskade efter lovens regler herom.
SILCOFA A/S er kun ansvarlig for skade, som den leverede vare forvolder på andre genstande, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået ved forsæt eller grov uagtsomhed fra SILCOFA A/S’s side. SILCOFA A/S’s erstatningspligt ved produktansvar kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 100.000,- inkl. renter og omkostninger. SILCOFA A/S er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab og avancetab.

7:02
I tilfælde af at SILCOFA A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, af hvad art nævnes kan, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går udover SILCOFA A/S’s ansvar i medfør af nærværende bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde SILCOFA A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod SILCOFA A/S.

 

8:00 Priser.
8:01
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab fabrik, inkl. emballage og ekskl. moms samt afgifter. Prisen er anført i danske kroner.

8:02 Bemærk! Ved køb under kr. 500,- kan der beregnes et ekspeditionsgebyr på kr.
100,00- pr. faktura.

 

9:00 Betalingsbetingelser.
9:01
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage
netto. Betales ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har SILCOFA A/S krav på forrentning af de skyldige beløb udgørende 1,5% pr. påbegyndt måned.

9.02
Har køber ikke efter 3 måneder betalt det forfaldne beløb, er SILCOFA A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køber for det tab, SILCOFA A/S har lidt.

 

10:00 Ejendomsforbehold.
10:01
Leverede genstande forbliver SILCOFA A/S’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

 

11:00 Værneting og Lovvalg.
11:01
Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

 

12:00 Informationer
12:01
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og i øvrigt andet salgsmateriale, og der kan ikke gøres krav gældende mod SILCOFA A/S i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer.

 

13:00 Transport af rettigheder og pligter.
13:01
SILCOFA A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til 3. mand.
CVR-nr. DK89929814